Organizator

Asociația Română pentru Știința Animalelor de Laborator – ARSAL
Splaiul Independenţei 103, sector 5, , Bucureşti, ROMANIA
arsal@arsal.ro

Persoană de contact

Coman Cristin
Tel 0722320012
comancristin@yahoo.com

Marinescu Bogdan
Tel 0723799034
mg_bogdan@yahoo.com