Informatii / Informations


Inregistrare

Pentru a vă înregistra la Simpozion, vă rugăm să completați și să trimiteți formularul conex înregistrării, care se află aici.

Confirmarea înscrierii se va face în maximum 10 zile.

Simpozionul se va desfășura într-o singură zi, 3 octombrie 2019, va începe la ora 9.00 și se va încheia la ora 15.00.

Programul complet al simpozionului se va afișa în luna august 2019.

Nu există taxă de înscriere.

Participanții își vor suporta costurile de transport și de cazare, dacă sunt din alte localități.

Locurile sunt limitate și cei implicați în activitățile de experimentare pe animale, îngrijirea animalelor de laborator și reglementarea în domeniu vor avea prioritate la înscriere.

Data limită pentru înregistrare este 26.09.2019.

Registration:
To register at the Symposium, please fill in and submit the registration form, from here.

Enrollment will be confirmed within 10 days.

The symposium will be held in one day, October 3, 2019, will start at 9.00 and end at 3 pm.

The full program of the symposium will be displayed in August 2019.

There is no registration fee.

Participants will bear their transport and accommodation costs if they are from other localities.

Places are limited and those involved in animal experimentation, laboratory animal care, and regulation in the field will have priority on enrollment.

The closing date for registration is 26.09.2019.

Persoane Contact / Contact Persons

Coman Cristin
Tel 0722320012
comancristin@yahoo.com

Isvoranu Gina
Tel 0723799034
gina_isvoranu@yahoo.com